Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 275-278

Анотація

Досліджено проблему підвищення ефективності та результативності підготовки молодих професіоналів-правоохоронців. Рекомендовано проведення коригування навчальних програм та виховного процесу ВНЗ МВС України з метою збільшення кількості практичних занять, а також терміну ознайомчої та переддипломної практики. The problem of increasing the efficiency and effectiveness of training of young law enforcement professionals has been studied. Training adjustments are recommended programs and educational process of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in order to increase the number of practical classes, as well as the period of introductory and undergraduate practice. Исследована проблема повышения эффективности и результативности подготовки молодых специалистов-правоохранителей. Рекомендуется проведение корректировки учебных программ и воспитательного процесса вузов МВД Украины с целью увеличения количества практических занятий, а также срока ознакомительной и преддипломной практики.

Опис

Головінов, А. В. Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС / А. В. Головінов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 275-278.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, професійне становлення, профессиональное становление, professional development, підготовка кадрів, подготовка кадров, training, молодий спеціаліст, молодой специалист, young specialist

Бібліографічний опис