Першопочатки українського етногенезу та націотворення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 208 - 216

Анотація

Досліджується формування українського етносу та націотворення з перших кроків політичних, економічних, культурних державницьких та соціально-культурних перетворень. Исследуется формирование украинского этноса и нации с первых шагов политических, экономических, культурных государственных и социально-культурных преобразований. The formation of the Ukrainian ethnic group and national formation are studied from the first steps of political, economic, cultural statesmanship and socio-cultural transformations.

Опис

Коломієць, Т. В. Першопочатки українського етногенезу та націотворення / Т. В. Коломієць, Ю. М. Коломієць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 208 - 216

Ключові слова

український народ, украинский народ, український етногенез, украинский этногенез, етнос, этнос, народність, народность, нація, нация

Бібліографічний опис