Комунікативна компетентність у професійній діяльності слідчого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 153-156

Анотація

Розглянуто зміст комунікативної компетентності слідчого. На підставі результатів опитування розглянуто комплекс комунікативних вмінь, які складають основу комунікативної компетентності слідчого.
The content of the investigator's communicative competence is considered. Based on the results of the survey, a set of communicative skills that form the basis of the investigator's communicative competence was considered.
Рассмотрено содержание коммуникативной компетентности следователя. На основании результатов опроса рассмотрен комплекс коммуникативных умений, составляющих основу коммуникативной компетентности следователя.

Опис

Ключові слова

комунікація, комунікативна компетентність, комунікативні вміння, професійна діяльність, слідчі, communication, communicative competence, communicative skills, professional activity, investigators, коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, профессиональная деятельность, следователи

Бібліографічний опис

Скляр, О. С. Комунікативна компетентність у професійній діяльності слідчого / Олександр Сергійович Скляр // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 153-156.