Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип. – С. 301-307

Анотація

Визначено права на недоторканність приватного життя, розглянуто питання про можливість порушення цього права під час здійснення відеоспостереження. Запропоновано рекомендації для мінімізації випадків порушення права на недоторканність приватного життя під час здійснення відеоспостереження. Privacy right is defined in the article. The problem pertaining to possible violation of this right during video surveillance usage is researched. In order to decrease cases of privacy right violation during video surveillance usage the author offers some recommendations. Дано определение праву на неприкосновенность частной жизни; рассмотрен вопрос о возможности нарушения данного права в случае применения видеонаблюдения. Даны некоторые рекомендации для минимизации случаев нарушения права на неприкосновенность частной жизни во время использования видеонаблюдения.

Опис

Соколан, Т. С. Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження / Т. С. Соколан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 301-307.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, право на недоторканність приватного життя, право на неприкосновенность частной жизни, privacy right, відеоспостереження, видеонаблюдение, video surveillance, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис