Проблема саморегуляції в контексті девіантної поведінки особистості: психологічні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. - 2012. - Вип. 43(2). - С. 101-106

Анотація

У статті наведено результати дослідження саморегуляції (системи ставлень до певних соціальних норм, стильової саморегуляції, копінг-стратегій) осіб з різними формами девіантної поведінки. Виділено особливості саморегуляції, які відіграють провідну роль в генезисі девіантної поведінки.
The study represents the results of self-regulation research (a system of attitudes to certain social norms, style self-regulation and coping strategies) of individuals with various forms of deviant behavior. The author singles out the peculiarities of self-regulation which play the leading role in the genesis of deviant behavior.
В статье представлены результаты исследования саморегуляции (системы отношений к определенным социальным нормам, стилевой саморегуляции, копинг-стратегий) лиц с разными формами девиантного поведения. Выделены особенности саморегуляции, играющие ведущую роль в генезисе девиантного поведения.

Опис

Ключові слова

саморегуляція, ставлення, копінг-стратегії, девіантна поведінка, особистість, self-regulation, attitudes, coping strategies, deviant behavior, personality, саморегуляция, отношения, копинг-стратегии, девиантное поведение, личность

Бібліографічний опис

Жданова, І. В. Проблема саморегуляції в контексті девіантної поведінки особистості: психологічні аспекти / Жданова І. В. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. - 2012. - Вип. 43(2). - С. 101-106.