Психологічні аспекти безпеки суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 138 - 141.

Анотація

Автором проаналізовано деякі психологічні аспекти безпеки суспільства та безпеки особистості. Надано наукові бачення категорій "безпека", "безпека суспільства", а також приділено увагу безпеці і психічному здоров’ю окремої особи. Автором проанализированы некоторые психологические аспекты безопасности общества и безопасности личности. Представлены научные видения категорий "безопасность", "безопасность общества", а также уделено внимание безопасности и психическому здоровью отдельной личности. The author analyzed some psychological aspects the security of society and the security of the individual. Represented scientific visions of the categories "security", "social security", and also paid attention to the security and mental health of an individual.

Опис

Джагупов Г. В. Психологічні аспекти безпеки суспільства / Г. В. Джагупов // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 138 - 141.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, Україна. Ukraine. Украина, психологічні аспекти, безпека, безпека особи, безпека суспільства, психічне здоров’я, психологические аспекты, безопасность, безопасность личности, безопасность общества, психическое здоровье, psychological aspects, security, personal security, mental health, public safety

Бібліографічний опис