Особливості психологічної підготовки поліцейських в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 73-74

Анотація

Показано сучасну структуру психологічної підготовки поліцейських. Зазначено провідні чинники ускладнення соціально-психологічної ситуації в суспільстві. Вказано основні напрями вдосконалення психологічної підготовки поліцейських в умовах воєнного стану.
The modern structure of psychological training of police officers is shown. The leading ones are indicated factors complicating the socio-psychological situation in society. The main directions are indicated improvement of psychological training of policemen in martial law conditions.
Показана современная структура психологической подготовки полицейских. Указаны ведущие факторы усложнения социально-психологической ситуации в обществе Указаны основные направления усовершенствование психологической подготовки полицейских в условиях военного положения.

Опис

Бандурка, О. М. Особливості психологічної підготовки поліцейських в умовах воєнного стану / Олександр Маркович Бандурка // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 73-74.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, institutions of higher education with specific study conditions, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, поліцейські, police officers, полицейские, психологічна підготовка, psychological preparation, психологическая подготовка, первинна психологічна допомога, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис