Проектування інформаційно-освітнього середовища у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. наук. конгресу (м. Харків, 26 квіт. 2018 р.). – Харків : Магістр, 2018. – С. 467-471

Анотація

Зазначено, що вихід злочинності на якісно новий, високотехнологічний рівень обумовлює необхідність розгляду та проектування сучасного інформаційно-освітнього середовища, зокрема в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, а також створення необхідних і достатніх умов для забезпечення якості та результативності освітнього процесу.
It is noted that the rise of crime to a qualitatively new, high-tech level necessitates the consideration and design of a modern information and educational environment, in particular in educational institutions with specific learning conditions, as well as the creation of necessary and sufficient conditions to ensure the quality and effectiveness of the educational process.
Отмечено, что выход преступности на качественно новый высокотехнологичный уровень обуславливает необходимость рассмотрения и проектирования современной информационно-образовательной среды, в частности в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, а также создания необходимых и достаточных условий для обеспечения качества и результативности образовательного процесса.

Опис

Сокуренко В. В. Проектування інформаційно-освітнього середовища у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / Сокуренко Валерій Васильович // Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. наук. конгресу(м. Харків, 26 квіт. 2018 р.) / Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління, Харківський університетський консорціум. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. – С. 467-471.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання, боротьба з кіберзлочинністю, підготовка кадрів, проектування інформаційно-освітнього середовища, высшее учебное заведение со специфическими условиями обучения, борьба с киберпреступностью, подготовка кадров, проектирование информационно-образовательной среды, higher education institution with specific conditions of learning, combating cybercrime, personnel training, Smart-университет, Smart-університет

Бібліографічний опис