Деякі особливості професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.). – Чернігів: Акад. ДПтС, 2022. – С. 128-131

Анотація

У тезах доповіді розглянуто особливості професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі.
The abstracts of the report consider the specifics of vocational training for those sentenced to imprisonment.
В тезисах доклада рассмотрены особенности профессионально-технического обучения осужденных к лишению свободы.

Опис

Боднар, І. В. Деякі особливості професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі / Боднар Ігор Володимирович, Кондратов Дмитро Юрійович // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / [гол. ред. О. М. Тогочинський]; Акад. Держ. пенітенціар. служби. – Чернігів: Акад. ДПтС, 2022. – С. 128-131.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, осіби, засуджені до позбавлення волі, професійно-технічне навчання, засуджені до позбавлення волі, persons sentenced to imprisonment, vocational training, осужденные к лишению свободы, профессионально-техническое обучение

Бібліографічний опис