К вопросу о перспективах внедрения новых форм обучения в практику дистанционного образования

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 14–15 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 92-94

Анотація

Розглядаються перспективні форми навчання таки, як RPG (англ. role-playing game), квести, та їх можливість використання у системи дистанційної освіти.
Promising forms of training the same as RPG (eng. role-playing game), quests, and the possibility of their use in the system of .
Рассматриваются перспективные формы обучения такие, как RPG (англ. role-playing game), квесты, и их возможность использования в системе дистанционного образования.

Опис

Базыма Б. А. К вопросу о перспективах внедрения новых форм обучения в практику дистанционного образования / Базыма Борис Алексеевич // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 14–15 трав. 2015 р.) / МОН України, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 92-94.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дистанційна освіта, навчання, рольові ігри, мотивація, дистанционное обучение, обучение, ролевые игры, мотивация, RPG, distance education, role-playing, motivation, Психологія. Рsychology. Психология

Бібліографічний опис

Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 14–15 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 92-94