Гендерні особливості уявлень про сімейне життя майбутніх правоохоронців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 251-255
Abstract
Висвітлено результати дослідження гендерних особливостей уявлень про сімейне життя у майбутніх правоохоронців які не мають досвіду подружнього життя. На основі аналізу діагностики рольових очікувань і домагань майбутніх правоохоронців розкрито сформований у них образ майбутньої дружини/чоловіка.
The results of the study of gender characteristics of ideas about family life among future law enforcement officers who do not have experience of married life are highlighted. Based on the diagnostic analysis of role expectations and demands of future law enforcement officers, the image of the future wife/husband formed in them was revealed.
Отражены результаты исследования гендерных особенностей представлений о семейной жизни у будущих правоохранителей, не имеющих опыта супружеской жизни. На основе анализа диагностики ролевых ожиданий и притязаний будущих правоохранителей раскрыто сформированный у них образ будущей супруги/супруга.
Description
Доценко, В. В. Гендерні особливості уявлень про сімейне життя майбутніх правоохоронців / Вікторія В’ячеславівна Доценко, Наталя Едуардівна Мілорадова // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 251-255.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, майбутні правоохоронці, гендерні особливості, gender characteristics, гендерные особенности, рольові очікування, role expectations, ролевые ожидания, сімейне життя, family life, семейная жизнь, рольові домагання, role harassment, ролевые притязания, курсанти, cadets, курсанты
Citation