Аналіз співвідношення понять «профілактика», «попередження», «припинення» та «запобігання злочинів»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1129–1139

Анотація

Здійснено аналіз співвідношень профілактики, попередження, припинення та запобігання злочинів в діяльності оперативних підрозділів МВС України.
The analysis of correlations between precautions against crime, its prevention, suppression and preclusion in the activities of operational units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is made.
Выполнен анализ соотношения профилактики, предупреждения, приостановления преступлений в деятельности оперативных подразделений МВД Украины.

Опис

Шендрик, В. В. Аналіз співвідношення понять «профілактика», «попередження», «припинення» та «запобігання злочинів» [Електронний ресурс] / В. В. Шендрик, І. О. Крєпаков // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1129–1139. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11svvtzz.pdf.
Шендрик В. В., Крєпаков І. О. "Аналіз співвідношення понять "профілактика","попередження", "припинення" та "запобігання злочинів"." Форум права 1 (2011): 1129-1139.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, профілактика злочинності, попередження злочинів, припинення, припинення злочину, поняття, профилактика преступности, предупреждение преступлений, прекращение преступления, пресечение преступления, понятия, combating crime, prevention of crime, term

Бібліографічний опис