Основні засади діяльності інституту омбудсмана

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 233-240

Анотація

Охарактеризовано найбільш важливі принципи роботи омбудсмана, які виражають сутність цього контрольно-наглядового інституту, підкреслюють його особливу природу та роль у забезпеченні прав людини. The most important principles of the Ombudsman's work are outlined, which express the essence of this Oversight Institute, underline its special nature and role in human rights. Охарактеризованы наиболее важные принципы работы омбудсмена, которые выражают сущность этого контрольно-надзорного института, подчеркивают его особую природу и роль в обеспечении прав человека.

Опис

Марцеляк, О. В. Основні засади діяльності інституту омбудсмана / О. В. Марцеляк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 233-240.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, закордонний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, омбудсман, омбудсмен, Ombudsman, принципи, принципы, principles

Бібліографічний опис