Історія створення і функціонування Федерального бюро розслідувань США

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 15-19

Анотація

Визначено структуру поліцейської системи США, місце і роль Федерального бюро розслідувань у системі правоохоронних органів США, а також проаналізовано діяльність ФБР у другій половині ХХ ст.
The structure of police system of the USA, a place and role of FBI in the system of law enforcement bodies of the USA is specified, and also FBI activity in second half of XX-th century is analyzed.
Определена структура полицейской системы США, место и роль ФБР в системе правоохранительных органов США, а также проанализирована деятельность ФБР во второй половине XX в.

Опис

Ключові слова

правоохоронні органи, police, правоохранительные органы, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, ФБР, Федеральне бюро розслідувань, Federal Bureau of Investigation, Федеральное бюро расследований

Бібліографічний опис

Кравцова, Т. Історія створення і функціонування Федерального бюро розслідувань США / Т. Кравцова, О. Кравцов // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 15-19.