Максимінний критерій визначення первинних центрів в алгоритмах кластеризації К-means

Ескіз недоступний

Дата

2018-11-23

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Права людини, 2018.

АнотаціяОпис

Струков, В. М. Максимінний критерій визначення первинних центрів в алгоритмах кластеризації К-means / В. М. Струков, Д. Ю. Узлов, О. В. Власов // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Права людини, 2018.

Ключові слова

критерій, первинний центр, кластеризація

Бібліографічний опис