Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століть)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 20-22

Анотація

Досліджено роль губернських присутствій у здійсненні адміністративних процедур. Висвітлено становлення однієї з ланок адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії.
The role of provincial bureaus in the implementation of administrative procedures is researched. Formation of one of the links of administrative justice in the Ukrainian lands of the Russian empire is reflected.
Исследована роль губернских присутствий в осуществлении административных процедур. Отражено становление одного из звеньев административной юстиции на украинских землях Российской империи.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, адміністративна юстиція, administrative justice, административная юстиция, губернські присутствія, provincial presences, губернские присутствия

Бібліографічний опис

Стецюк, Б. Р. Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століть) / Б. Р. Стецюк // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 20-22.