Окремі проблеми охорони озонового шару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 365 - 367

Анотація

У статті висвітлені проблеми правового захисту озонового шару Землі як окремого суб’єкта атмосферного повітря. В статье освещены проблемы правовой защиты озонового слоя Земли как отдельного субъекта атмосферного воздуха. The article highlights the problems of legal protection of the ozone layer of the Earth as a separate subject of atmospheric air.

Опис

Ільїна, О. В. Окремі проблеми охорони озонового шару / О. В. Ільїна // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 365 - 367

Ключові слова

екологія, экология, охорона озонового шару, охрана озонового слоя, захист довкілля, защита окружающей среды, охорона атмосферного повітря, охрана атмосферного воздуха, екологічна безпека, экологическая безопасность

Бібліографічний опис