Наукове забезпечення протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально – правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук. – практ. конф., (31 берез. 2017 р., м.Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2017. с. 215-216

Анотація

Розглянуто роль та значення наукового забезпечення протидії корупції в Україні. Акцентовано увагу на необхідності наукового осмислення проблем, пов'язаних із протидією корупції. The role and significance of scientific support for combating corruption in Ukraine is considered. The emphasis is on the need for a scientific understanding of the problems related to the fight against corruption. Рассмотрена роль и значение научного обеспечения противодействия коррупции в Украине. Акцентированно внимание на необходимости осмысления проблем, связанных с противодействием коррупции.

Опис

Шевчук, Т. А. Наукове забезпечення протидії корупції / Т. А. Шевчук // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції . зб. тез доп. V Міжнар. наук. – практ. конф., (31 берез. 2017 р., м.Харків, Україна). Харків : ХНУВС, 2017. - С. 215-216

Ключові слова

, корупційна злочинність, протидія корупції, scientific support, коррупционная преступность, corruption criminality, противодействие коррупции, corruption, корупція, коррупция, counteraction to corruption, , , , , , , ,

Бібліографічний опис