Теоретичні підходи до проблеми психологічної діагностики управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 157-162

Анотація

Висвітлено сучасні теоретичні підходи до психодіагностики управлінських здібностей особистості. Представлено результати авторського дослідження їхного рівня й структури в керівників органів внутрішніх справ.
Modern theoretical approaches to psychodiagnostics of the management abilities of the individual are highlighted. The results of the author's research on their level and structure among the heads of internal affairs bodies are presented.
Освещены современные теоретические подходы к психодиагностике управленческих способностей личности. Представлены результаты авторского исследования их уровня и структуры у руководителей органов внутренних дел.

Опис

Ключові слова

керівники органів внутрішніх справ, heads of internal affairs bodies, руководители органов внутренних дел, управлінські здібності, management skills, управленческие способности, психологічна діагностика, psychological diagnosis, психологическая диагностика

Бібліографічний опис

Чекулаєв, М. А. Теоретичні підходи до проблеми психологічної діагностики управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ / Чекулаєв М. А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 157-162.