Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах суспільної і державної трансформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, 28 December 2018). - Stuttgart, 2018. - P. 666-673

Анотація

В тезах доповіді автори розкривають питання становлення громадянського суспільства в Україні. Розглянуті основні сучасні підходи до розуміння громадянського суспільства та акцентовано увагу на відносинах громадянського суспільства і держави.

Опис

Варунц Л. Д. Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах суспільної і державної трансформації / Л. Д. Варунц, О. С. Устименко // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 4th International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, 28 December 2018). - Stuttgart, 2018. - P. 666-673.

Ключові слова

Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, громадянське суспільство, трансформація, civil society, гражданское общество, transformation, трансформация

Бібліографічний опис