До проблеми класифікації житлового фонду за формами власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 251-254

Анотація

Розглянуто питання щодо доцільності виокремлення житлового фонду за формами власності. Обґрунтовано тезу про необхідність виділення тільки приватного житлового фонду, що належить державі, та приватного житлового фонду, що належить фізичним і юридичним особам.
The issue of allocation of housing stock by the types of ownership is considered. The thesis on the necessity of allocation state-owned private housing stock and private housing stock owned by individuals and legal entities only is grounded.
Рассмотрен вопрос касательно целесообразности выделения видов жилищного фонда по формам собственности. Обоснован тезис о необходимости выделения частного жилищного фонда, который принадлежит государству, и частного жилищного фонда, который принадлежит физическим и юридическим лицам.

Опис

Ключові слова

житловий фонд, housing, жилищный фонд, форми власності, type of ownership, формы собственности, класифікація, classification, классификация

Бібліографічний опис

Блошко, В. В. До проблеми класифікації житлового фонду за формами власності / В. В. Блошко // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 251-254.