Удосконалення сервісного механізму надання електронних адміністративних послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика державного управління Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 1 (56). С. 41–49.

Анотація

Удосконалено сервісний механізм надання електронних адмінпослуг. Визначено його зміст і складові як сукупність сервісів: ідентифікації та автентифікації, взаємодії та інтеграції, єдиного особистого кабінету, трансакцій, моніторингу якості послуг, інформування та навчання. Запропоновано нормативно-правові та організаційно-методичні засади упровадження сервісів надання електронних адмінпослуг у діяльність органів публічної влади. A service mechanism for administrative electronic services delivery has been improved. Its contents and components have been determined as a set of services, namely: identi cation and authentication, collaboration and integration, single personal account, transactions, monitoring services quality, information and training. Regulatory, organizational and methodological foundations for the introduction of services for administrative e-services delivery into the activities of public authorities have been suggested.

Опис

Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Удосконалення сервісного механізму надання електронних адміністративних послуг. Теорія та практика державного управління Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 1 (56). С. 41–49.

Ключові слова

електронний уряд, електронна адміністративна послуга, сервісний механізм надання електронних адмінпослуг, сервіс ідентифікації та автентифікації, сервіс взаємодії та інтеграції, сервіс єдиного особистого кабінету, сервіс трансакцій, сервіс моніторингу якості послуг, сервіс інформування та навчання, e-government, administrative e-services, service mechanism to provide electronic administrative services, identification and authentication service, interaction and integration service, service of single private office, transactions service, service for monitoring services quality, information and training service

Бібліографічний опис