Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 176-180

Анотація

Наголошено на необхідністі здійснення належного контролю за діяльністю щодо перевезення пасажирів та вантажів. Визначена система органів контролю в даній сфері та науково обґрунтувано рекомендації щодо покращення діяльності цієї системи. Отмечена необходимость осуществления надлежащего контроля за деятельностью по перевозке пассажиров и грузов. Определена система органов контроля в данной сфере и научно обоснованы рекомендации по улучшению деятельности этой системы. The need for proper monitoring of the activity on the transportation of passengers and goods was noted. The system of control bodies in this area is determined and recommendations for improving the activity of this system are scientifically substantiated.

Опис

Рубан, А. Є. Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень / А. Є. Рубан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 176-180

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, транспортна діяльність, транспортная деятельность, transport activity, автомобільні перевезення, автомобильные перевозки, road transport

Бібліографічний опис