Особливості реагування осіб, які вижили в екстремальних ситуаціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 122-124

Анотація

Присвячено проблемі гострого стресу. Проаналізовано розвиток початкових наукових уявлень про вплив екстремальних ситуацій на психічний стан жертв різноманітних за походженням травматичних подій.
Dedicated to the problem of acute stress. The development of initial scientific ideas about the influence of extreme situations on the mental state of victims of various traumatic events is analyzed.
Посвящено проблеме острого стресса. Проанализировано развитие начальных научных представлений о влиянии экстремальных ситуаций на психическое состояние жертв по происхождению травматических событий.

Опис

Харченко, С. В. Особливості реагування осіб, які вижили в екстремальних ситуаціях / Світлана Вячеславівна Харченко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 122-124.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, психічні розлади, психічна травма, гостра реакція на стрес, mental disorders, mental trauma, acute reaction to stress, психические расстройства, психическая травма, острая реакция на стресс

Бібліографічний опис