Управління проектами як методологія ефективного впровадження інновацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. Вип. 1 (40). С. 47–55.

Анотація

Показано необхідність адаптації методології проектного менеджменту до теорії українського державного управління для забезпечення проектно-інноваційного розвитку регіонів. Удосконалено освітній механізм впровадження методології управління проектами в систему магістерської програми підготовки державних службовців.

Опис

Клімушин П. С. Управління проектами як методологія ефективного впровадження інновацій. Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. Вип. 1 (40). С. 47–55.

Ключові слова

управління проектами, методологія проектного менеджменту, проектно-орієнтований підхід, інновації, інноваційний розвиток регіону, компетентності, сертифікація фахівців

Бібліографічний опис