Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с.

Анотація

У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України, а також Міністерства внутрішніх справ України. Надано методичні поради щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідницьких, дисертаційних та інших робіт, рекомендації до їх написання та захисту, а також наведено вимоги. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання цих видів робіт курсантами, студентами, слухачами, аспірантами, ад’юнктами та докторантами. Для курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів вищих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться основами науково-дослідницької роботи.
The handbook sets out the procedure for organizing the research activities of cadets, students, students, graduate students, adjuncts and doctoral students, developed on the basis of current legislation and regulations of the Ministry of Education and Science of Ukraine, as well as the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
В справочнике изложен порядок организации научно-исследовательской деятельности курсантов, студентов, слушателей, аспирантов, адъюнктов и докторантов, разработанный на основании действующего законодательства и нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Украины, а также Министерства внутренних дел Украины.

Опис

Байлов, А. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого / А. В. Байлов, О. М. Литвинов, В. В. Чумак; за заг. ред. О. М. Головка. — Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, науково-дослідницька діяльність, нормативно-правове забезпечення, організації науково-дослідної роботи, реферати, курсові роботи, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, підготовка кадрів, курсанти, ад’юнкти, аспіранти, докторанти, дисертації, Харківський національний університет внутрішніх справ, Етичний кодекс ученого України, научно-исследовательская деятельность, нормативно-правовое обеспечение, организации научно-исследовательской работы, рефераты, курсовые работы, подготовка научных и научно-педагогических кадров, подготовка кадров, курсанты, адъюнкты, аспіранти, докторанты, диссертации, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, Этический кодекс ученого Украины, research activities, abstracts, personnel training, cadets, dissertations, Code of Ethics of the Scientist of Ukraine

Бібліографічний опис

Байлов, А. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого / А. В. Байлов, О. М. Литвинов, В. В. Чумак; за заг. ред. О. М. Головка. — Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с