Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» у вищих навчальних закладах системи МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 296-302

Анотація

Розглянуто метод визначення оптимального графіка підготовки до занять із урахуванням найбільш важливих факторів і методів навчання. Рассмотрен метод определения оптимального графика подготовки к занятиям с учетом наиболее важных факторов и методов обучения. The method of defining an optimal schedule for studies preparation taking into consideration the most important factors and methods of teaching is researched.

Опис

Мірошко, О. П. Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» у вищих навчальних закладах системи МВС України / О. П. Мірошко, А. О. Суботін, В. Т. Васильєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 296-302

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підготовка до занять, подготовка к занятиям, тактико-спеціальна підготовка, тактико-специальная подготовка, вивчення дисципліни, изучение дисциплины

Бібліографічний опис