Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2010. – 248 с.

Анотація

Розглянуто актуальні питання попередження злочинів суб’єктами ОРД на сучасному етапі.
Topical issues of crime prevention by subjects of operational and search activities in the modern period.
Рассмотрены актуальные вопросы предупреждения преступлений субъектами ОРД на современном этапе.

Опис

Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2010. – 248 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, попередження злочинів, предупреждение преступлений

Бібліографічний опис

Зібрання