Фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада, 2018 року)/МВС України ХНУВС. – Харків, - С. 281-282
Abstract
Економічна безпека підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже базується на їх фінансовому, сировинному, виробничому потенціалі, перспективах розвитку. Наявність багаторівневої концепції економічної безпеки господарюючих суб’єктів усіх рівнів дає можливість забезпечити передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам. The economic security of an enterprise depends on the economic security of the state, the region, because it is based on their financial, raw material, production potential, development prospects. The presence of a multi-level concept of economic security of business entities at all levels makes it possible to ensure the predictability of external threats to enterprises. Экономическая безопасность предприятия зависит от экономической безопасности государства, региона, ведь базируется на их финансовом, сырьевом, производственном потенциале, перспективах развития. Наличие многоуровневой концепции экономической безопасности хозяйствующих субъектов всех уровней дает возможность обеспечить предсказуемость внешних угроз предприятиям.
Description
Фурса В.А. Фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства//Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада, 2018 року)/МВС України ХНУВС. – Харків, - С. 281-282
Keywords
економічна безпека, регіон, законодавча база, фінансова стійкість, стратегічне планування, экономическая безопасность, регион, законодательная база, финансовая устойчивость, стратегическое планирование, economic security, region, legislative framework, financial stability, strategic planning
Citation