Специфіка надання психологічної допомоги під час переживання втрати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 161-163

Анотація

Досліджуються питання переживання особистістю процесу горювання. Розкрито специфіку надання психологічної допомоги під час переживання горя.
The issues of the individual's experience of the grieving process are investigated. The specifics of providing psychological assistance during grief are revealed.
Исследуются вопросы переживания личностью процесса горения. Раскрыта специфика оказания психологической помощи при переживании горя.

Опис

Ключові слова

психологія, війна, психологічна допомога, горювання, переживання втрати, psychology, psychological help, experiencing loss, психология, психологическая помощь, переживание потери

Бібліографічний опис

Мохорєва, О. М. Специфіка надання психологічної допомоги під час переживання втрати / Олена Миколаївна Мохорєва // Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – С. 161-163.