Проблеми владних повноважень державних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 210 - 215

Анотація

Проводиться дослідження специфічних управлінських відносин, закріплення і регламентація владних повноважень у законодавстві . Проводится исследование специфических управленческих отношениий, закрепление и регламентация властных полномочий в законодательстве. A study of specific management relations, consolidation and regulation of power in the legislation.

Опис

Слінько, С. В. Проблеми владних повноважень державних органів / С. В. Слінько // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 210 - 215

Ключові слова

владні повноваження, властные полномочия, державні органи, государственные органы, державно-владні відносини, государственно-властные отношения

Бібліографічний опис