Правове регулювання кредитних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 272-277

Анотація

Проаналізовано категорії позики, кредиту та кредитних відносин в Україні. Обґрунтовано деякі шляхи вдосконалення правового регулювання кредитних відносин. The categories of loan, credit and credit relations in Ukraine are analyzed. Some directions of developing credit relations’ legal regulation are grounded. Проанализированы категории займа, кредита и кредитных отношений в Украине. Обоснованы некоторые пути усовершенствование правового регулирования кредитных отношений.

Опис

Фомін, Г. Ф. Правове регулювання кредитних відносин / Г. Ф. Фомін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 272-277.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кредит, credit, кредитні відносини, кредитные отношения, credit relations, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право

Бібліографічний опис