Discourse of disease in Lesia Ukrainka’s epistolary

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.34069/AI/2023.67.07.27

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. – 2023. – Vol. 12, Issue 67. – P. 305-316

Анотація

У статті на основі листів Лесі Українки 1883–1913 років до рідних, приятелів, знайомих, митців, громадських діячів досліджено особливості переживання письменницею багатолітньої хвороби, вплив недуги на ритм, спосіб життя і творчість. З’ясовано, що внутрішня картина хвороби відображена в листах за допомогою корпусу різноманітних переживань, відчуттів, емоцій авторки. Як засвідчує епістолярій, хворобу Леся Українка розуміла як ярмо, неволю, що заважає бути ініціативною, брати активну участь у культурно-мистецькій, видавничій, перекладацькій діяльності. Водночас хвороба формує дисциплінованість, цілеспрямованість письменниці, яка потужно працює над своїм освітньо-інтелектуальним рівнем, пізнаючи таким чином свої можливості, окреслюючи перспективи творчості. У статті зауважено особливості протікання хвороби, зміни в самопочутті авторки, закцентовано на творчості як активному протистоянні хворобі, способі досягти самоповаги. Культура праці й відпочинку, увага до хворого тіла, сумлінність у виконанні медичних процедур тощо сприяли створенню прийнятних умов для творчої праці, що в житті письменниці виконувала терапевтичну функцію.
The article deals with peculiarities of a writer’s experience of long-term illness, the influence of the disease on rhythm, lifestyle and creativity, based on Lesia Ukrainka’s letters of 1883-1913 to relatives, friends, acquaintances, artists, and public figures. It is found out that the internal picture of the disease has been reflected in the letters with the help of the system of writer’s diverse experience, feelings, and emotions. According to the epistolary, Lesia Ukrainka perceived the disease as a yoke, captivity, which prevented her from being proactive, from taking an active part in cultural, artistic, publishinga nd translation activities. At the same time, the disease built up a discipline, purposefulness of the writer, who worked hard at her educational and intellectual level, in such way cognized her capabilities, outlining the prospects of creativity. The article reveals peculiarities of the disease, changes in the writer’s well-being, focuses on creativity as an active resistance to the disease, as a way of achieving self-esteem. The culture of work and rest, attention to the sick body, her scrupulosity in the performance of medical procedures contributed to the creation of acceptable conditions for creative work, which performed a therapeutic function in the life of the writer.
В статье на основе писем Леси Украинки 1883-1913 годов к родным, приятелям, знакомым, художникам, общественным деятелям исследованы особенности переживания писательницей многолетней болезни, влияние недуга на ритм, образ жизни и творчество.

Опис

Ключові слова

Україна, publikatsii u WoS, Ukraine, епістолярій, внутрішня картина хвороби, психологія творчості, драма, тіло, літературний процес, Леся Українка, Lesia Ukrainka, Леся Украинка, epistolary, internal picture of the disease, psychology of creativity, drama, body, literary process, психология творчества

Бібліографічний опис

Discourse of disease in Lesia Ukrainka’s epistolary / Horbolis, L., Kobylko, N., Rudenko, S., Veretiuk, T., Antonovych, S. // Amazonia Investiga. – 2023. – Vol. 12, Issue 67. – P. 305-316. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2023.67.07.27.
Horbolis, L., Kobylko, N., Rudenko, S., Veretiuk, T., & Antonovych, S. (2023). Discourse of disease in Lesia Ukrainka’s epistolary. Amazonia Investiga, 12(67), 305-316. https://doi.org/10.34069/AI/2023.67.07.27