Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 328-332

Анотація

Розглянуто правову природу відносин, що вини­кають при безготівкових розрахунках. Досліджено майнові зобов'язання, коли при безготівковихих перерахуваннях кре­дитор отримує такий вид майнових прав, як право вимоги до банку. The legal nature of the relations arising at non-cash settlements is considered. Property liabilities are investigated, when in case of non-cash transfers the creditor receives such type of property rights as the right of claim against the bank. Рассмотрена правовая природа отношений, возникающих при безналичных расчетах. Исследованы имущественные обязательства, когда при безналичных перечислениях кредитор получает такой вид имущественных прав, как право требования к банку.

Опис

Бєлоцерковець, О. В. Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках / О. В. Бєлоцерковець // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 328-332.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільні правовідносини, гражданские правоотношения, civil legal relations, безготівкові розрахунки, безналичные расчеты, non-cash payments, зобов’язання, обязательства, obligation

Бібліографічний опис