Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 140-143

Анотація

На основі правового аналізу сучасних наукових поглядів та відповідних нормативно-правових актів щодо адміністративно-правового регулювання сертифікації визначено її особливості, функції та значення.
On the basis of the legal analysis of modern scientific views and corresponding regulatory legal acts on legal and administrative regulation of certification it features, functions and maintenance are defined.
На основе правового анализа современных научных взглядов и соответствующих нормативно-правовых актов об административно-правовом регулировании сертификации определено ее особенности, функции и значение.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, administrative and legal regulation, административно-правовое регулирование, сертифікація, certification, сертификация, функції, functions, функции

Бібліографічний опис

Лосюк, Л. В. Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні / Л. В. Лосюк // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 140-143.