Класифікація договорів з надання фінансових послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 243-249

Анотація

Проаналізовано класифікацію цивільно-правових договорів за юридичною спрямованыстю. Обґрунтовано виділені нетипові договори про надання фінансових послуг у процесі операцій рефінансування та операцій репо, які здійснює НБУ. Classification of civil and legal contracts about their juridical direction is analyzed. Separation of non-standard contracts about providing financial services in the process of repo operations, which are carried out by the NBU is grounded. Проанализована классификация гражданско-правовых договоров по их юридической направленности. Обосновано выделение нетипичных договоров о предоставлении финансовых услуг в процессе операций рефинансирования и операций репо, которые осуществляет НБУ.

Опис

Фомін, Г. Ф. Класифікація договорів з надання фінансових послуг / Г. Ф. Фомін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 243-249.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільно-правові договори, гражданско-правовые договоры, civil and legal contracts, надання фінансових послуг, предоставление финансовых услуг, providing financial services, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис