Щодо протидії розслідуванню корупційних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 147-150

Анотація

Щодо протидії розслідуванню корупційних злочинів О противодействии расследованию коррупционных преступлений Concerning counteraction to investigation of corruption crimes

Опис

Савчук, Т. І. Щодо протидії розслідуванню корупційних злочинів // Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 312 с. С. 147-150.

Ключові слова

корупція, корупційні злочини, протидія корупції

Бібліографічний опис

САВЧУК Т. І. Щодо протидії розслідуванню корупційних злочинів // Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 312 с. С. 147-150.