Особливості я-концепції патрульних поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 7 лют. 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 162-163

Анотація

Описано результати дослідження з виявлення особливостей самооцінки співробітників поліції з досвідом роботи в правоохоронних органах і молодих співробітників поліції без досвіду.
Describes the results of a study to identify the features of self-assessment of police officers with experience in law enforcement and young police officers without experience.
Описаны результаты исследования по выявлению особенностей самооценки сотрудников полиции с опытом работы в правоохранительных органах и молодых сотрудников полиции без опыта работы.

Опис

Александров, Ю. В. Особливості я-концепції патрульних поліцейських / Ю. В. Александров // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 7 лют. 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 162-163.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, професіоналізація, Я-концепція, самосвідомість, поліцейський, professionalization, self-concept, self-awareness, police, профессионализация, Я-концепция, самосознание, полицейский, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, police officers

Бібліографічний опис