Адміністративно-правовий статус суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 527–533

Анотація

Проаналізовано поняття та структуру «адміністративно-правового статусу», окреслено систему суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності та визначено їх роль у цій системі.
The concept and structure of the «administrative and legal status» analyzes, outlined a system of subjects of international cooperation in combating organized crime and defined their position and role in this system.
Проанализированы понятие и структура «административно-правового статуса», очерчено систему субъектов международного взаимодействия по противодействию организованной преступности и определено их роль в этой системе.

Опис

Лазарєв, Д. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності [Електронний ресурс] / Д. В. Лазарєв // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 527–533. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2012-1/12ldvpoz.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, Служба безпеки України, Служба безопасности Украины, Security Service of Ukraine, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, міжнародна взаємодія, міжнародне співробітництво, международное взаимодействие, международное сотрудничество, international cooperation, протидія організованій злочинності, противодействие организованной преступности

Бібліографічний опис