Науковий висновок щодо необхідності внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МВС у зв’язку із прийняттям Закону України від 17.12.2021 № 1986-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки» від 17.12.2021 № 986-IX

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Надано науковий висновок щодо необхідності внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МВС у зв’язку із прийняттям Закону України від 17.12.2021 № 1986-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки».
A scientific opinion was provided regarding the need to amend the acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the regulatory acts of the Ministry of Internal Affairs in connection with the adoption of the Law of Ukraine dated 17.12.2021 No. 1986-IX "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Military Education and Science".
Представлен научный вывод о необходимости внесения изменений в акты Кабинета Министров Украины и нормативно-правовых актов МВД в связи с принятием Закона Украины от 17.12.2021 № 1986-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о военном образовании и науке».

Опис

Ключові слова

Україна, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, законодавство, нормативно-правові акти, вища освіта, вищий навчальний заклад МВС, підготовка наукових кадрів, військова освіта та наука, normative legal acts, higher education, higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs, training of scientific personnel, military education and science, legislation, законодательство, нормативно-правовые акты, высшее образование, высшее учебное заведение МВД, подготовка научных кадров, военное образование и наука

Бібліографічний опис

Науковий висновок щодо необхідності внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МВС у зв’язку із прийняттям Закону України від 17.12.2021 № 1986-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки» від 17.12.2021 № 986-IX / Автор. кол.: Татаров О. Ю., Сокуренко В. В., Бандурка О. М. та ін. // Науково-дослідна діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану : моногр. / за заг. ред. В. В. Сокуренка, Д. В. Швеця, О. А. Моргунова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – С. 186-189.