Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 211-216

Анотація

Досліджено інститут осудності у кримінальному праві. Обґрунтувано необхідність проведення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, яка дає змогу судити про вплив психічних розладів та аномалій на здатність особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під час вчинення злочину. The institute of conviction in criminal law is investigated. The necessity of carrying out complex forensic psycho-psychiatric examination, which makes it possible to judge the impact of mental disorders and anomalies on the ability of a person to become aware of their actions (inactivity) and (or) to manage them during the commission of a crime, is substantiated. Исследован институт вменяемости в уголовном праве. Обоснована необходимость проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая позволяет судить о влиянии психических расстройств и аномалий на способность лица осознавать свои действия (бездействие) и (или) руководить ими во время совершения преступления.

Опис

Васильєв, А. А. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи / А. А. Васильєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 211-216.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, осудність, вменяемость, sanity, судові експертизи, судебные экспертизы, forensics, комплексна судова психолого-психіатрична експертиза, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, complex forensic psycho-psychiatric examination, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право

Бібліографічний опис