Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина ХІV – друга половина ХVІ століть)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 74-78

Анотація

Охарактеризовано особливості процесуального права на українських землях, що входили до складу Великого князівства Литовського у другій половині XIV – другій половині XVI ст.
The features of procedure law on Ukrainian lands which were a part of the Grand Duchy of Lithuania in the second half of XIV – second half of XVI centuries are characterized.
Охарактеризованы особенности процессуального права на украинских землях, входивших в состав Великого княжества Литовского во второй половине XIV – второй половине XVI ст.

Опис

Ключові слова

історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, українські землі, Ukrainian lands, украинские земли, Велике князівство Литовське, Grand Duchy of Lithuania, Великое княжество Литовское, процесуальне право, procedural law, процессуальное право

Бібліографічний опис

Стецюк, Б. Р. Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина ХІV – друга половина ХVІ століть) / Б. Р. Стецюк // Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 74-78.