Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 190-198

Анотація

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття громадського порядку та громадської безпеки, показано їх співвідношення та подано власне визначення останніх. На підставі розуміння зазначених понять чого автором сформульовано поняття адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку, при цьому безпосередню увагу приділено систематизації даних правопорушень. Main approaches to defining public order and public security are analyzed. Their correlation is shown and own definition of the last is presented. The autor formulates the notion of administrative offences that infringe on public order and public security on the basis of understanding the mentioned notions. Al the same time direct attention is paid to systematization of the mentioned offences. Проанализованы основные подходы к определению общественного порядка и общественной безопасности, показано их соотношение и дано собственное определение последних. На основании понимания указанных понятий автором сформулировано понятие административных правонарушений, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, при этом непосредственное внимание уделено систематизации указанных правонарушений.

Опис

Прокопенко, О. Ю. Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку / О. Ю. Прокопенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 190-198.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне правопорушення, административное правонарушение, administrative offense, громадський порядок, общественный порядок, public order, громадська безпека, общественная безопасность, public safety, поняття, понятие, concept

Бібліографічний опис