Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп'ютерних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 87-95

Анотація

Запорукою успішного розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів, судового розгляду справ є, в першу чергу, ефективне використання спеціальних знань. Розглянуто, що спеціальні знання при розслідуванні комп’ютерних злочинів складають відомості з таких галузей знань як: електроніка, електротехніка, інформаційні системи і процеси, радіотехніка і зв'язок, обчислювальна техніка (зокрема програмування) і автоматизація. Залогом успешного раскрытия и расследования компьютерных преступлений, судебного рассмотрения дел является, в первую очередь, эффективное использование специальных знаний. Рассмотрено, что специальные знания при расследовании компьютерных преступлений составляют сведения из таких областей знаний как: электроника, электротехника, информационные системы и процессы, радиотехника и связь, вычислительная техника (в частности программирования) и автоматизация. The key to the successful disclosure and investigation of computer crimes, court cases is, first of all turn, the effective use of specialized knowledge. It is considered that special knowledge in the investigation of computer crimes is information from such areas of knowledge as: electronics, electrical engineering, information systems and processes, radio engineering and communications, computer engineering (in particular programming) and automation.

Опис

Пашнєв, Д. В. Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп'ютерних технологій / Д. В. Пашнєв // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 87-95

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, комп’ютерні злочини, компьютерные преступления, computer criminality, розслідування комп’ютерних злочинів, расследование компьютерных преступлений, computer crime investigation

Бібліографічний опис