Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2017. — Вип. 76. – С.348-352.

Анотація

Статтю присвячено творчості сучасної російськомовної української письменниці Лади Лузіної. Розглядається її повість «Тінь Демона», що входить до циклу «Київські відьми». Зокрема, проаналізовано відображення в тексті твору опозиції своє/чуже, як однієї зі складових основного конфлікту твору. Розглянуто бінарні опозиції Захід/Схід, Хелловін/Діди, пекло/провалля, рай/Ірій, маска/обличчя, карнавал/поминки тощо. Розгляд основних дихотомій, присутніх в повісті Лади Лузіної «Тінь Демона» і пов'язаних з опозицією своє/чуже, дає ключ до розуміння і тлумачення авторського замислу.
The article is devoted to the activity of modern Ukrainian author Lada Luzina who writes her works in Russian. Her short story «The Shadow of Demon» which is a part of the cycle «Kiev witches» is examined. In particular, the reflection in the text the opposition «my own/somebody else’s» as one of the counterparts of the story’s main conflict has been analyzed. The binary oppositions such as West/East, Halloween/Old men, hell/abyss, paradise/Iriy, mask/face, carnival/funeral repast and others have been examined. The analysis of the main dichotomies in the short story by Lada Luzina «The Shadow of Demon» which are connected with the opposition «my own/somebody else’s» helps to understand and interpret the author’s intention.
Статья посвящена творчеству современной русскоязычной украинской писательницы Лады Лузиной. Рассматривается ее повесть «Тень Демона», входящая в цикл «Киевские ведьмы». В частности, проанализировано отражение в тексте произведения оппозиции свое/чужое, как одной из составляющих основного конфликта произведения. Рассмотрены бинарные оппозиции Запад/Восток, Хэллоуин/Деды, ад/провал, рай/Ирий, маска/лицо, карнавал/поминки и др. Рассмотрение основных дихотомий, присутствующих в повести Лады Лузиной «Тень Демона» и связанных с оппозицией свое/чужое, дает ключ к пониманию и истолкованию авторского замысла.

Опис

Черный И. В. Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" / И.В.Черный // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2017. — Вип. 76. – С.348-352.

Ключові слова

Літературознавство. Literary studies. Литературоведение., Культура. Culture. Культура., жанр, міське фентезі, опозиція, дихотомія, жанр, городское фэнтези, дихотомия, genre, town fantasy, opposition, dichotomy

Бібліографічний опис