Transforming higher education institution system in wartime – the challenges of the present

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 169-171

Анотація

Розглянуто необхідність трансформації діяльності закладів освіти та адаптації освітньої сфери до періоду воєнного стану. Досвід, набутий під час воєнного стану, тепер використовується у навчальному процесі. Поліцейські діляться практичним досвідом: як налагодити роботу та виробити алгоритми дій у різних ситуаціях.
The need to transform the activities of educational institutions and adapt the educational sphere to the period of martial law is considered. The experience gained during martial law is now used in the educational process. Police officers share practical experience: how to adjust work and develop algorithms for actions in various situations.
Рассмотрена необходимость трансформации деятельности учебных заведений и адаптации образовательной сферы к периоду военного положения. Опыт, полученный во время военного положения, теперь используется в учебном процессе. Полицейские делятся практическим опытом: как наладить работу и выработать алгоритмы действий в различных ситуациях.

Опис

Sazanova, L. S. Transforming higher education institution system in wartime – the challenges of the present / Larysa Serhiivna Sazanova // Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 167-168.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, educational institutions with specific learning conditions, учебные заведения со специфическими условиями обучения, освітній процес, educational process, образовательный процесс, трансформація, transformation, трансформация, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис