Формування цифрової компетентності у майбутніх поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-03-30

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 290 с.

Анотація

У статті піднято питання актуальності та необхідності формування цифрової компетентності у майбутніх поліцейських. Розкрито сутність поняття цифрової компетентності та визначено напрямки ії формування. The article raised the issue of urgency and the necessity of forming the digital competence of future policemen. The essence of the concept of digital competence is revealed and the directions of its formation are determined. В статье поднят вопрос актуальности и необходимости формирования цифровой компетентности у будущих полицейских. Раскрыта сущность понятия цифровой компетентности и определены направления ее формирования.

Опис

Колісник Т.П. Формування цифрової компетентності у майбутніх поліцейських. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр.наук.-практ. конф. (Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. 290 с.

Ключові слова

цифрова грамотність, цифрова компетентність, інформаційна грамотність, digital literacy, digital competence, information literacy, цифровая грамотность, цифровая компетентность, информационная грамотность

Бібліографічний опис