Еквайринг як інструмент безпеки платежів в електронному середовищі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 261-263
Abstract
Проведено аналіз сучасних умов застосування новітніх технологій евайрингу, що мають вплив на формування інструментів електронної комерції та відіграють важливу роль у задоволенні потреб суб’єктів господарювання.
The analysis of modern terms of application of the newest technologies of acquiring is conducted, that influence on forming of instruments of electronic commerce and play an important role satisfaction of necessities of managing subjects.
Проведен анализ современных условий применения новейших технологий эвайринга, которые влияют на формирование инструментов электронной коммерции и играют важную роль в удовлетворении потребностей хозяйствующих субъектов.
Description
Маковоз О.С. Еквайринг як інструмент безпеки платежів в електронному середовищі / Маковоз О. С., Передерій Т. С. // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків, 2018. – С. 261-263.
Keywords
еквайринг, эквайринг, acquiring, Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, безпека, безопасность, safety, електронна комерція, электронная коммерция, electronic commerce, бізнес, бизнес, business, платіж, платеж, payment
Citation