Психологічна робота з наслідками психічної травматизації персоналу сектору безпеки і оборони

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 114-117

Анотація

Проаналізовані завдання та інструментарій психолога на різних етапах роботи з психотравмою, обговорюються проблемні питання психологічного супроводу персоналу сектору безпеки і оборони в цьому контексті.
The tasks and toolkit of a psychologist at various stages of work with psychotrauma are analyzed, and the problematic issues of psychological support for the personnel of the security and defense sector in this context are discussed.
Проанализированы задачи и инструментарий психолога на разных этапах работы с психотравмой, обсуждаются проблемы психологического сопровождения персонала сектора безопасности и обороны в этом контексте.

Опис

Ларіонов, С. О. Психологічна робота з наслідками психічної травматизації персоналу сектору безпеки і оборони / Станіслав Олександрович Ларіонов, Павло Валентинович Макаренко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 114-117.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, психотравма, психологічний супровід, стабілізація, психоедукація, персонал сектору безпеки і оборони, psychotrauma, stabilization, psychoeducation, personnel of the security and defense sector, стабилизация, психоэдукация, персонал сектора безопасности и обороны

Бібліографічний опис