Актуальні питання сучасної науки і права

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України.
The collection contains abstracts participants of the IV International scientific and practical conference of students "Actual problems of modern science and the law" on law, philosophy, history, economics, education to the development of Ukrainian statehood.
Сборник содержит тезисы докладов участников IV Международной научно-практической конференции студентов «Актуальные вопросы современной науки и права» по проблемам юриспруденции, философии, истории, экономики, образования на пути развития государственности Украины.

Опис

Актуальні питання сучасної науки і права: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (м. Суми, 17 квітня 2015 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ,Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС, Сумський осередок Ліги студентів, Асоціації правників України, Сумське представництво ELSA Україна. – Суми: Ельдорадо, 2015. – 304 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Юридичні науки. Правоохоронна діяльність. Law sciences. Law enforcement. Юридические науки. Правоохранительная деятельность, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, банковская сфера, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право

Бібліографічний опис

Зібрання